Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста provides 75 hits
1

K vyjadřování a rozpoznávání koreference v ruštině a v češtině

Adamec, Přemysl - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 167-177
2

O polu semantycznym internacjonalizmów frazeologicznych

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 29-35
3

La vision de ľespace en russe : relations spatio-possessives non isomorphes et/ou profondes en russe (ces deux points de vue s’associent parfois)

Benoist, Jean-Pierre - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 41-50
4

O funkcionaľnych osnovanijach iss1edovanija grammatičeskich sistem sovremennych slavjanskich jazykov

Bondarko, Aleksandr Vladimirovič - Slavjanskoje jazykoznanije : X Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Sofija, sentjabr’ 1988 g. : doklady rossijskoj delegacii (1988), 17-31
5

Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny

Buzássyová, Klára A Kol. - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 127-135
6

La préposition élidée en russe

Comtet, Maurice - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 103-112
7

Intonème/Syntagme

Durin, Jean - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 77-101
8

A rkuči et les tours analogues en vieux russe

Ferrand, Marcel - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 15-39
9

Semantičeskoje razvitije cvetooboznačenij v russkom i poľskom jazykach

Fodor, Ecaterina - Romanoslavica (1987), 15-25
10

Des rapports de ľaspect et du temps dans les gérondifs et les participes du verbe russe contemporain

Fontaine, Jacqueline - Revue des études slaves 60 (1988) 1, 51-64