Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Aleksandrijskij stich Lermontova

Gáldi, László - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 157-168
2

Problém juhoslovanských prvkov v strednej slovenčine

Stanislav, J. - Slavia occidentalis 12 (1933), 148-157
3

Stratygrafia toponimiczna

Rospond, St. - Z polskich studiów slawistycznych : prace językoznawcze i etnogenetyczne (1958), 159-186
4

Aspects and Procedurals in Multiprefixal Verbs in Slavic

Kantor, Marvin - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 432-448
5

Gramatizovane potvrdne/odrične kategorije u književnom srpskohrvatskom jeziku

Stanojčić, Živojin - Naš jezik. Nova serija 16 (1967) 3, 147-157
6

Rola Platona w twórczości Mickiewicza

Szmydtowa, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 156-157
7

Some Features of the Vocabulary of Russian Royal Letters (1613-38)

Du Feu, V. - Oxford Slavonic Papers 8 (1958), 157-166
8

A Phonemic Analysis of some Bulgarian Dialects

Klagstad, H. L. - American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists : Moscow, September 1958 (1958), 157-168
9

Gab es unter den Alpenslawen eine kroatische ethnische Gruppe?

Kronsteiner, Otto - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 137-157
10

Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 157-166