Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Problèmes étymologiques

Vaillant, A. - Revue des études slaves 34 (1957) 1/4, 136-143
2

Zachodniosłowiańskie tъnъ, sьnъ, jьnъ

Rysiewicz, Z. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 108-113
3

Čapkův přínos světovému dramatu

Kudělka, Viktor - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 67-77
4

Hierarchizace sématické struktury věty

Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 67-77
5

Le type verbal „lěje - lĭjati“

Vaillant, André - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 76-77
6

Sekundäre Werbekommunikation in Russland

Hoffmann, Edgar - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 77-86
7

Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj

Bauer, Jaroslav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 77-85
8

Romantičnata poema v slavjanskite literaturi

Genov, Krăst'o - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 77-87
9

Слоуга і ставильиь

Radojičić, Đorđe S. - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 77-78
10

K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie

Janyšková, Ilona - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 77–84