Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Sur le „Recueil“ de Dositije Obradović

Popović, P. - Bulletin de ľAcadémie des lettres (1939) 3, 37-42
2

Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich

Puzynina, Jadwiga - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 179-188
3

On the System Structure of Russian Relative Quantifiers

Larsson, Ingemar - Slavica lundensia (1978), 105-116
4

Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji

Barański, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 182-188
5

Generální literatura, její funkce světová a mezislovanská

Wollman, Frank - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 181-188
6

Slov. sębьrь und seine Bedeutungsentwicklung

Mladenović, Miloš - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 73
7

Projet ďun dictionnaire de la communauté balkanique

Batowski, Henryk - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 187-188
8

O kontekstowej adaptacji słownikowej wartości wyrazów

Jodłowski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 183-188
9

The Prosodic Organization of Russian Conversation

Grenoble, Lenore A. - American Contributions to the 13th International Congress of Slavists : Ljubljana, August 2003 (2003), 125–138
10

Avtomatičeskij analiz tekstov : (na materiale russkogo jazyka)

Meľčuk, I. A. - Slavjanskoje jazykoznanije : doklady sovetskoj delegacii (1963), 477-509