Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Stich i jazyk

Tomaševskij, B. V. - 1958, 62 s.
2

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
3

O dialektach prasłowiańskich

Lehr-Spławiński, Tadeusz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 577-585
4

Lev Tolstoj i belorusskaja literatura : (vojna i čelovek)

Adamovič, Aljaksandr - 1978, 62 s.
5

Razvitije indojevropejskogo sklonenija v obščeslavjanskom jazyke

Kuznecov, P. S. - 1958, 62 s.
6

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 331-336
7

Nekotoryje spornyje voprosy morfologičeskoj struktury slavjanskich glagoľnych form

Maslov, Jurij Sergejevič - Sovetskoje slavjanovedenije (1968) 4, 48-62
8

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64
9

Romanticism and the Concept of Communication in a Slavonic and a Non-Slavonic Literature

Partridge, M. - Renaissance and modern studies (1973), 62-82
10

Osnovnyje strukturnyje tipy prostogo predloženija v sovremennom russkom Iiteraturnom jazyke

Zimek, Rudolf - Melbourne Slavonic Studies 2 (1968), 39-62