Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Antroponimijski sustav i jezični odnosi u srednjovjekovnom Zadru

Jakić-Cestarić, Vesna - Prilozi (1978), 63-67
2

O istocie filologji słowiańskiej

Ułaszyn, H. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 140-144
3

Slavjanskije zaimstvovanija v albanskom jazyke

Desnickaja, A. V. - 1963, 30 s.
4

Literární manýra El. Orzeszkové

Silberstein, L. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 144-148
5

Krechivs’kyj Apostol 1560-ch rokiv

Ohijenko, Ivan - Ukrajins’ka literaturna mova XVI-ho st. i ukrajins’kyj Krechivs’kyj Apostol. T 1 (1930), 144-211
6

Tolstojovská tradice v sovětské literatuře

Zahrádka, Miroslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 139-144
7

Some Remarks on Dostojevskij’s „Besy“

Meijer, J. - Dutch Contributions to the Fifth International Congress of Slavists : Sofia, 1963 (1963), 125-144
8

Epičeskoje tvorčestvo slavjanskich narodov i problemy sravniteľnogo izučenija eposa

Žirmunskij, V. M. - Voprosy literatury 2 (1958) 6, 117-144
9

Akcentolohični ta fonetyčni archajizmy odnijeji ukrajins’koji hovirky Rumuniji

Kovács, Oxána - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 46 (2001) 1/2, 135–144
10

K teorii sravniteľno-tipologičeskogo izučenija slavjanskich literaturnych jazykov

Demina, Jevgenija I. - Slavjanskoje jazykoznanije : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 120-144