Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Tradicija in avantgarda

Kreft, Bratko - Slavistična revija : časopis za jezik in literarne vede 16 (1968) 1/2, 91-158
2

Toponomastyka słowiańska

Rospond, S. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 91-95
3

Die russische Kriminalliteratur in den Jahren 1924 und 1925

Franz, Norbert - Zeitschrift für slavische Philologie 48 (1988) l, 91-110
4

On the Balkan Linguistic Type

Lindstedt, Jouko - Studia slavica finlandensia (1998), 91-103
5

Kvantitativní predikát v slovanských jazycích

Mrázek, Roman - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 91-99
6

Pidkarpattja v čes’kij literaturi

Ljubynec'kyj, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 91-95
7

Ivanov - Pumpjanskij - Bachtin

Igeta, Sadaesi - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 14-21, 1988 (1988), 81-91
8

Essai da classification formelle et fonctionnelle des suffixes russes

Garde, Paul - Revue des études slaves (1978) 1/2, 103-113
9

Problema infinitivnych dopolnenij v russkom i itaľjanskom jazykach

Giusti, Francesco - Contributi italiani alľVIII Congresso internazionale degli Slavisti : (Zagreb – Ljubljana 1978) (1978), 87-91
10

Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich

Zwoliński, P. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Językoznawstwo (1963), 91-99