Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Zur Geschichte des Kroatennamens

Zett, Robert - Schweizerische Beiträge zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb und Ljubljana, September 1978 (1978), 283-293
2

Osnovnyje etapy razvitija russkogo geroičeskogo eposa

Propp, V. Ja. - 1958, 33 s.
3

Intimations of Mortality in Four Čexov Stories

Mathewson, Rufus W., Jr. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 261-283
4

Miejsce nauki o wierszu w literaturoznawstwie

Mayenowa, M. R. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 270-283
5

Utverždenije realizma v češskoj literature

Solov'jeva, A. P. - Slavjanskije literatury : doklady sovetskoj delegacii (1963), 175-200
6

Osnovnyje etapy razvitija russkogo geroičeskogo eposa

Propp, V. Ja. - Issledovanija po slavjanskomu literaturovedeniju i foľkloristike (1960), 284-311
7

Předchůdci slavistiky: Jan Hus

Večerka, Radoslav - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 283-288
8

O važnosti Kopitarove i Miklošičeve slavistike za balkanologiju

Skok, P. - Govori i predavanja : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Discours et conférences : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 65-78
9

Teološka prednost staroslovenskog jezika

Kalezić, Dimitrije M. - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije 60 (2013) 2, 277–283
10

Sloveni: unde orti estis? = Slováci, kde sú vaše korene?

Hromník, Cyril A. - Slavia antiqua : rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim (1998), 283-292