Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Address in the Slavonic Languages

Stone, Gerald - The Slavonic and East European Review 55 (1977) 4, 491-505
2

On Indefinite Pronouns in Russian

Ward, Dennis - The Slavonic and East European Review 55 (1977) 4, 444-469
3

Niektoré východiská porovnávacej frazeológie

Skladaná, Jana - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 50-55
4

Osnovnite značenja na sufiksot –ište

Markov, B. - Makedonski jazik 13/14 (1962/1963) 1/2, 51-65
5

Slavjanskoje nazvanije duba

Falk, K.-O. - Scando-Slavica (1958), 265-285
6

The Place of the Vowely in the Development of the Slavonic Languages

Press, J. Ian - The Slavonic and East European Review 55 (1977) 4, 470-490
7

Le participe (gérondif) apparemment coordonné à son verbe principal et le même tour avec subordonnée en vieux russe et ailleurs en indo-europóen

Ferrand, M. - Revue des études slaves 55 (1983) 1, 43-55
8

Některé otázky slovanské moderny

Kvapil, Miroslav - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 55-65
9

Les deux visages de Stankevič

Granjard, Henri - Communications de la délégation française et de la délégation suisse : VIe Congrès international des slavistes : Prague, 7-13 août 1968 (1968), 55-66
10

Hierarchizace sématické struktury věty

Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 67-77