Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Problem Cankarjeve lirike

Bernik, Francè - Slavistična revija : časopis za jezik in literarne vede 16 (1968) 1/2, 169-202
2

Puristic Attitudes in Serbia in the Second Half of the Nineteenth Century

Herrity, Peter - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 2, 202-223
3

Česká slovesa typu „vyndati“

Neuhard-Westh, E. - Scando-Slavica (1958), 202-209
4

Metodologie atribuce textu

Vašák, Pavel - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 193-202
5

Morfologická, morfematická a slovotvorná stavba slovanského slovesa

Peciar, Štefan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 193-202
6

Za uvaženje Kašićeve i Bohoričeve gramatike

Stojičević, A. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 62-64
7

Der Einfluss des Polnischen auf das ältere litauische Schrifttum

Tangl, E. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 159-160
8

O jevropeizmach i ich oformlenii v slavjanskich jazykach

Markov, Boris - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 41-52
9

O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti

Lalić, Radovan - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 34 (1968) 3/4, 179-202
10

Le traitement de ľaspect du verbe slave en roumain

Skok, P. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 202