Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

The vocalic system of Contemporary Standard Bulgarian

Groen, B. M. - Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 : Linguistics (1988), 181-192
2

Verbale Rektionskomposita im Altkroatischen

Hadrovics, László - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 187-192
3

Zur Wahl des Präfixes bei russ. slať

Obst, Ulrich - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 171-192
4

Transformacija, sintaksičeskaja paradigmatika i členy predloženija

Adamec, Přemysl; Hrabě, Vladimír - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 37 (1968) 2, 185-192
5

Zur Struktur des obersorbischen Tempussystems

Fasske, H.; Michałk, F. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 2, 184-192
6

Převodní jazyk a teorie gramatiky

Sgall, P. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 114-128
7

K problematice ruského naturalismu

Vlašínová , Vlasta - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 187-192
8

Yiddish Folklore Motifs in Isaak Babeľs Konarmija

Friedberg, Maurice - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 192-203
9

Romans de chevalerie dans les littératures balkaniques

Cartojan, N. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 192
10

Słoweniec Matija Čop (1797-1835) o Adamie Mickiewiczu

Rospond, S. - Prace Polskiego Towarzystwa dla badań Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu (1933/1934), 279-300