Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Sprechakttheoretische Aspekte der Redeunterbrechung

Freidhof, Gerd - Zeitschrift für Slavische Philologie 57 (1998) 2, 297-315
2

Zaroždenije i razvitije žanrov drevnerusskoj literatury

Lichačev, D. S. - Slavjanskije literatury (1973), 160-177
3

Zur Typologie der sprachlichen Vitalität slavischer Minderheiten

Steinke, Klaus - Funktionale Beschreibung slavischer Sprachen : Beiträge zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana (2003), 199–211
4

Poetikata kato kriterij za tipologična charakteristika na južnoslavjanskija naroden epos

Afanasieva-Koleva, Antonina - Slavjanska filologija (1978), 349-363
5

Základní okruhy stylistické problematiky : (k systematice ve stylistice)

Hausenblas, K. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 287-293
6

Gor’kij i russkaja klassika : (chudožestvennoje osvojenije menjajuščegosja mira)

Gej, Nikolaj Konstantinovič - Slavjanskije literatury : VI meždunarodnyj s“jezd slavistov (Praga, avgust 1968) : doklady sovetskoj delegacii (1968), 378-399
7

Zametki po udareniju zaimstvovannych slov v sovremennom russkom jazyke

Shapiro, Michael - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 333-349
8

Ukrajins’ka bibliografija ta bibliografija ukrajiniky v haluzi fiľoľogiji

Siropolko, Stepan - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 349-353
9

Klasyfikacja wewnątrzgatunkowa poematu w literaturach wschodniosłowiańskich

Zbyrowski, Zygmunt - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 339-349
10

Střídnice i-ových a u-ových diftongů v období slovanské jazykové jednoty

Mareš, F. V. - Slavia 28 (1959) 3, 347-349