Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

The Dramatic Works of Lev Lunts

Russel, R. - The Slavonic and East European Review 66 (1988) 2, 210-223
2

Balto-slavjano-italijskije izoglossy : leksičeskaja sinonimija

Martynaŭ, Viktar - 1978, 48 s.
3

Le type verbal „lěje - lĭjati“

Vaillant, André - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 76-77
4

Konvergentný vývin slovanských osobních zámen a slovies

Novák, Ľudovít - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka 33 (1968) 4, 201-210
5

Hviezdoslav und die ungarische Literatur

Sziklay, L. - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 4 (1958) 1/4, 193-210
6

Poznámky k nerovnoměrnosti vývoje slovanských literatur

Parolek, Radegast - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 205-210
7

Methodický ráz literárněhistorické vědy české

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 168-169
8

Zum russischen Genitiv auf -a und -y im 17. Jahrh.

Sørensen, H. Chr. - Scando-Slavica (1958), 210-238
9

Sentimentalism in the Historical Writings of N.M. Karamzin

Dewey, H. W. - 1958, 10 s.
10

Sistemata ot podčinitelni vrăzki v slavjanskoto izrečenie

Krăpova, Iliana - Srpski jezik : studije srpske i slovenske. Serija 1 9 (2004) 1/2, 343–350