Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

K probleme obščnosti slavjanskogo muzykaľnogo foľklora

Zemcovskij, Izalij Iosifovič - Sovetskaja muzyka 30 (1968) 7, 104-107
2

O formacjach od rdzeni zaimkowych

Nettenberg, K. - Scando-Slavica (1958), 176-201
3

Arenge srpskih povelja

Mošin, Vladimir - Odgovori na pitanja – Saopštenja i referati : Dopune : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Réponses aux questions – Communications et rapports : Supplément : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 104
4

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104
5

Stenografické soustavy pro zapisování dialektických vyprávění

Trnka, Bohumil - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 727-729
6

Conference Rules in Czech and Functional Sentence Perspective

Bílý, Milan - Slavica lundensia (1978), 51-104
7

Die Besonderheiten des pomoranischen Kardinalzahlworts gegenüber dem des Polnischen

Hinze, F. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 3, 346-350
8

Dateľnyj padež napravlenija v slavjanskich jazykach

Gallis, A. - Scando-Slavica (1963), 104-122
9

Charakterystyka języka urzędowego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rudzińska, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 100-104
10

Slavisch-deutsche Sprachkontakte und suffixale Adaptionen in der Lexik

Hengst, Karlheinz - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 43-57