Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

K sémantickej a komunikačnej funkcii slovotvornej motivácie

Furdík, Juraj - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 77-87
2

Pôvod východoslovenských nárečí

Stanislav, J. - 1935, 44 s.
3

Zum gemeinslavischen Dialektkontinuum

Holzer, Georg - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 87-102
4

K otázce soustavy slovních druhů

Leška, Oldřich - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 87-88
5

Makedonskite dijalekti vo svetlinata na lingvističkata geografija

Vidoeski, B. - Makedonski jazik 13/14 (1962/1963) 1/2, 87-107
6

Sovremennyje rusinskije literaturnyje mikrojazyki

Káprály, Mihály - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58 (2013) 1, 87–101
7

Some Recent Changes in Canadian Polish

Grabowski, Yvonne - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 71-87
8

Romantičnata poema v slavjanskite literaturi

Genov, Krăst'o - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 77-87
9

Ješče o formulach tort, tolt, tert, telt

Rozov, Vladimir A. - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 668-695
10

Serbskaja i chorvatskaja redakcii obščeslavjanskogo literaturnogo jazyka

Hamm, J. - Voprosy jazykoznanija 13 (1964) 3, 84-87