Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
2

O rekonstrukciji staroslovenskog fonološkog sistema

Pešikan, M. - Južnoslovenski filolog 25 (1961/1962), 153-160
3

Beiträge zur slowenischen Mundart in Ungarn

Király, Péter - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 125-140
4

Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských

Havránek, B. - Slavia 27 (1958) 2, 153-160
5

Russkaja svadebnaja pesnja

Mahler, Elsa - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 160-161
6

Ezikovata filosofija na slavjanskoto srednovekovie

Bujukliev, Ivan - Slavjanska filologija (1998), 151-160
7

Otázka prevzatých slov v slovanských jazykoch

Blanár, Vincent - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 155-160
8

Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny

Večerka, Radoslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 151-160
9

Zaroždenije i razvitije žanrov drevnerusskoj literatury

Lichačev, D. S. - Slavjanskije literatury (1973), 160-177
10

Příspěvky k lexikologickému rozboru jazyka staroslověnského

Weingart, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 160