Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Od bilingvismu k diglosii

Vašek, Antonín - Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae 46 (2001) 1/2, 129–142
2

Vyspjans’kyj i Ukrajina

Hordyns'kyj, Ja. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 43-47
3

Jazičnite sloevi vo Grigorovičeviot parimejnik

Ribarova, Zdenka - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 133-142
4

Indeklinabilität, Semideklinabilität und Flexionsklassen: Russisch und Slowakisch

Doleschal, Ursula - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 41-52
5

Pokazatelnoto mestoimenie kato sredstvo na anaforičnija mechanizăm v slavjanskite ezici

Ivančev, Svetomir - Slavjanska filologija (1978), 135-142
6

On the Typological Variability of Argument Regrouping in the Slavic Languages

Schaarschmidt, Gunter - Canadian Contributions to the VIII International Congress of Slavists (Zagreb – Ljubljana 1978) : Tradition and Innovation in Slavic Literatures, Linguistics and Stylistics (1978), 117-142
7

K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů

Svoboda, Karel - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 142-151
8

Hranice mezi příbuznými jazyky a pomezní nářeční izoglosy

Bělič, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 135-142
9

Kako se razvio ekavizam mrkovićkog govora?

Vujović, L. - Južnoslovenski filolog : povremeni spis za slovensku filologiju 23 (1958) 1/4, 235-246
10

Katoličeskoje vlijanije v Moskovskoj Rusi v XV-XVI vekach

Rozov, V. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 141-142