Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Grundzüge der deutschen Turgenev-Rezeption im 20. Jahrhundert

Dornacher, Klaus - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 2, 235-243
2

Turgenev i poľskaja literatura (do 1917 g.)

Cybenko, Je. Z. - 1983, 62 s.
3

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

Panevová, Jarmila - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 161-167
4

Pogrebaľnyj kuľt v drevnerusskom jazyčestve

Petruchin, Vladimír Jakovlevič - Slavjanskije literatury, kuľtura i foľklor slavjanskich narodov : XII meždunarodnyj s`jezd slavistov (Krakov, 1998) : doklady rossijskoj delegacii (1998), 396-404
5

Literarisierte Emotionalität in den Sonettzyklen von Adam Mickiewicz und France Prešeren

Meyer-Fraatz, Andrea - Zeitschrift für Slawistik 48 (2003) 2, 141–164
6

Problém interpretace: pražský strukturalismus a hermeneutika

Holý, Jiří - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 411-415
7

Semantic Properties of Noun Diminutives : (Based on Czech and Russian Data)

Volek, Bronislava - American Contributions to the Tenth International Congress of Slavists : Sofia, September 1988 : Linguistics (1988), 415-421
8

Słowiańskie negatywa z prefiksem ne-

Sokołowski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 405-415
9

Der Reflex der vier baltischen Intonationstypen der litauischen Nominalflexion in den ältesten erschliessbaren slavischen Intonationsverhaltnissen

Prinz, Jürgen - Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978 (1978), 403-415
10

The Mickiewicz Generation and the Classical Heritage : a Contribution to the Study of Polish Neo-Humanism

Blaszczyk, Leon T. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 48-81