Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Z polskich studiów slawistycznych provides 596 hits
1

Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej : (ze związków nurtu mieszczańsko-ludowego w obu piśmiennictwach)

Magnuszewski, J. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 37-62
2

Historia polityczna jako tło początków filologii słowiańskiej

Batowski, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 89-100
3

Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830

Fiszman, S. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 101-120
4

Kluczowe problemy stosunków literackich polsko-rosyjskich w latach trzydziestych – czterdziestych wieku XIX

Jakóbiec, M. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 121-143
5

Z historii recepcji literatury polskiej w Rosji w latach sześćdziesiątych wieku XIX

Barański, Z. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 144-161
6

Związki literackie polsko-rosyjskie w dziedzinie dramatu wieku XVII i XVIII

Lewański, Ju. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 63-88
7

Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku

Kolbuszewski, St. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 5-35
8

Z problemów sentymentalizmu w literaturze polskiej

Libera. Zd. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 163-180
9

Problem realizmu w świetle ostatnich dyskusji historycznoliterackich w Polsce

Markiewicz, H. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 216-233
10

Co rozumieć należy przez wolę autora przy sporządzaniu poprawnej edycji tekstu

Górski, K. - Z polskich studiów slawistycznych : prace historycznoliterackie (1958), 289-304