Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane provides 26 hits
1

Voprosy issledovanija drevnejšej slavjanskoj gimnografii : (Irmosy: raznočtenija i istorija teksta

Matejko, Ľubor - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 21–48
2

Slovinsko-slovenské lexikálne responzie ročiti – ročka – vrč : riečica – ročka – vrkoč

Ondruš, Šimon - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 11–19
3

Slovenské nárečia na Zakarpatskej Ukrajine vo svetle jazykových kontaktov

Bartko, Ladislav; Dzendzelivs'ka, Natalija; Lipták, Štefan - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 49–69
4

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase

Ferenčíková, Adriana - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 71–80
5

Deklinačný systém substantív v spisovnej slovenčine, poľštine a bieloruštine

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 81–90
6

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia

Pančíková, Marta - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 91–100
7

Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine : (metodologické východiská výskumu)

Sabol, Ján; Bónová, Iveta - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 101–109
8

Reflexívnosť ako subjektívnosť

Vaňko, Juraj - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 123–133
9

Konvergentné a divergentné tendencie vo vývine slovanských jazykov : (na pozadí slovenčiny)

Žigo, Pavol - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 111–121
10

Prvý preklad celej Biblie do slovenčiny

Doruľa, Ján - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 135–139