Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Slovo a slovesnost provides 14 hits
1

Některé souvztažnosti aktuálního členění a významu věty

Daneš, F.; Hlavsa, Z. - Slovo a slovesnost 44 (1983) 1, 3-11
2

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24
3

K významové stavbě větného centra

Panevová, Jarmila - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 33-39
4

Synchronní srovnávání jazyků a jeho sémantické východisko

Sgall, Petr - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 25-32
5

O potencionálnosti jazyka

Artymovyč, A. - Slovo a slovesnost 1 (1935) 3, 148-151
6

Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty)

Anderš, Josip - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka (1994) 3, 178-184
7

Studium současných spisovných jazyků slovanských a problematika variantnosti normy

Jedlička, Alois - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 113-125
8

K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu

Machač, Jaroslav; Sochová, Zdeňka - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 167-173
9

Strukturní předpoklady zániku slov

Němec, Igor - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 152-158
10

K třídění vedlejších vět podle spojovacích výrazů

Svoboda, Karel - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 29 (1968) 2, 142-151