Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Slovak Review provides 18 hits
1

Vývinové paralely slovenského a ruského expresionismu : (na materiáli dramatických textov Leonida Andrejeva a Júliusa Barča-Ivana)

Pašteková, Soňa - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 38-44
2

Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny : (z aspektu geopolitických determinantov)

Jankovič, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 45-57
3

Ako nepochopit' básnika : (autorský komunikát a text)

Koška, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 6 (1997) 1, 19-26
4

Kritická recepcia a preklad ruskej literatúry v Poľsku v povojnovom období

Fast, Piotr - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 67-75
5

Preklad v geopolitických súvislostiach : (recepcia ruskej literatúry v medzivojnovom období)

Kusá, Mária - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 26-37
6

Politická normalizácia a preklad : (fungovanie prekladovej literatúry z bývalého Sovietského zväzu na Slovensku v 70. rokoch)

Maliti, Eva - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 58-66
7

Preferencie výberu prekladov z poľskej literatúry na Slovensku

Suwara-Marčoková, Bogumila - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 76-83
8

Nábožensko-filozofické determinanty ruskej antiutopickej prózy začiatku 20. storočia : (J. Zamiatin, A. Platonov)

Pašteková, Soňa - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 34–41
9

Preklad ako znárodnenie globalizácie

Koška, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 1–7
10

Preklad literárnych textov ako spôsob komunikácie medzi národmi, jazykmi a kultúrami

Kusá, Mária - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 12 (2003) 1, 15–23