Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Onomastica provides 7 hits
1

Zasób leksemów w prasłowiańskich imionach złożonych

Rymut, Kazimierz - Onomastica (1993), 5-19
2

Zur Typologie der ältesten Belege slawischer Ortsnamen im Mittelelbegebiet

Bily, Inge - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 81-93
3

Prasłowiańskie apelatywy antroponimiczne

Cieślikowa, Aleksandra - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 129-140
4

Zložené slovanské osobné mená v slovenskej toponymii : materiálom doplnené znenie referátu na XII medzinárodný kongres slavistov

Majtán, Milan - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 95-128
5

Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze

Rymut, Kazimierz - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 11-19
6

Alteuropäische Hydronymie und urslavische Gewässernamen

Udolph, Jürgen - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 21-70
7

Globalizacja a uniwersalizm na przykładzie nazw własnych w językach słowiańskich

Cieślikowa, Aleksandra - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym (2006), 37–49