Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Jazykovedný časopis provides 16 hits
1

Dynamické polstoročie vo vývine slovanských jazykov

Bosák, Ján - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 75-80
2

Teoretyczne i metodologiczne zalożenia programu badawczego „Współczesne przemiany języków słowiańskich (1945-1995)“

Gajda, Stanisław - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 5-14
3

Obščije tendencii i specifičeskije formy ich realizacii v sovremennych slavjanskich jazykach

Gutschmidt, Karl - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 15-26
4

Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků

Kořenský, Jan - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 27-33
5

Planiranje jezika i jezička politika: princip i tendencije : (na primeru srpsko-hrvatske relacije)

Radovanović, Milorad - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 57-74
6

Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností)

Vidovič-Muha, Ada - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 35-56
7

Procesy internacionalizácie dnes

Bosák, Ján - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 3–5
8

Zložené slová z hľadiska internacionalizácie a inovácií

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 31-50
9

Zaimstvovanija i ich roľ v etničeskoj kommunikacii : problemy, spory

Neščimenko, Galina Parfen'jevna - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 13–30
10

Textotvorné potencie frazeologických internacionalizmov

Skladaná, Jana - Jazykovedný časopis 54 (2003) 1/2, 51–56