Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Česká slavistika 1993 provides 28 hits
1

Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy

Večerka, Radoslav - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 227-233
2

Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy

Vavřínek, Vladimír - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 235-240
3

K intermediu ve slovanských literaturách

Kopecký, Milan - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 249-254
4

Barokní humanismus ve slovanských literaturách

Petrů, Eduard - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 255-259
5

Kritika pramenů v díle Josefa Dobrovského

Šimeček, Zdeněk - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 267-272
6

Maďarské reformní hnutí a slovanská otázka v první polovině 19. století: Ján Kollár a Maďaři

Pražák, Richard - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 261-266
7

Typologické srovnání českého a ruského kulturního lexika

Blatná, Renata - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 317-322
8

Poetika literární secese : (k problematice vztahu literatury a vizuálních typů umění)

Kšicová, Danuše - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 337-343
9

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
10

K sociolingvistické situaci východoslovanských jazyků

Zatovkaňuk, Mikoláš - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 299-303