Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8568 provides 1639 hits
61

Fenomén slovenských matíc

Eliáš, Michal - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 373-379
62

Prostranstvo slavjanskich partikul

Nikolajeva, Tat'jana Michajlovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 448–469
63

O ekscesivnosti u slovenskim jezicima

Piper, Predrag - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2003), 159–176
64

Slovenščina: kaj še ostane velikim?

Stabej, Marko - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 50 (2003) 1, 60–72
65

Matija Murko in Slovenci

Stanonik, Marija - Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : sborník studií (2005), 27–45
66

Slovanská etymologie a homonymie

Havlová, Eva - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 63 (1994) 3, 141-148
67

K intermediu ve slovanských literaturách

Kopecký, Milan - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 249-254
68

Prosodičeskij landšaft slavjanstva

Lekomceva, Margarita Ivanovna; Nikolajeva, Taťjana Michajlovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 187-206
69

Postmodernizmus v slovenskej próze

Žilka, Tibor - Zborník k XI. medzinárodnému zjazdu slavistov (1993), 154-167
70

D-r Ivan Seliminski za slavjanskata vzaimnost

Băčvarov, Michail - Slavjanska filologija (1993), 167-176