Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for J0868 provides 94 hits
51

Kolokacijata kato mežduslavjanski diferencialen priznak : (s ogled na južnoslavjanskite ezici). Časť I

Ivanova, Cenka - Proglas : filologičesko spisanie 23 (2014) 1, 96–122
52

Južnoslavjanskijat ezikov areal - nasledeni i novi tendencii v konvergentnite i divergentni procesi

Ivanova, Cenka - Slavjanska filologija (1998), 34-46
53

Žanrova identičnost i văzmožnosti na južnoslavjanskata modernistična skica ot kraja na XIX i načaloto na XX vek

Enčeva, Ilka - Slavjanska filologija : dokladi i statii za XIII Meždunaroden kongres na slavistite (2003), 183–190
54

Prilog južnoslavensko-zapadnoslavenskim odnosima, s posebnim obzirom na slovačko-kajkavske veze

Lončarić, Mijo - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 177-188
55

Asimilatorskata politika na turskite zavoevateli, otrazena v starite južnoslavjanski literaturi prez XV vek

Dančev, Georgi - Slavjanska filologija (1988), 47-54
56

Značenjeto na tekstološkata sporedba pri opredeluvanjeto na redakciskite tipovi južnoslovenski triodi

Slaveska, Lidija - Referati na makedonskite slavisti za X Meģunaroden slavistički kongres vo Sofija (1988), 95-105
57

Južnoslavjanskaja zemledeľčeskaja leksika i jeje raspredelenije na balkanskom areale (motyga; socha; ralo; plug)

Scărlătoiu, E. - Romanoslavica (1983), 47-63
58

Nekoi paraleli meģu sovremenite južnoslovenski prevodi na „Slovo o polku Igoreve“

Dimitrovski, T. - Referati na makedonskite slavisti za IX Meģunaroden slavistički kongres vo Kiev (1983), 105-114
59

Schodstva i različija v dvuch osnovnych tipach južnoslavjanskogo polnogo aprakosa

Despodova, V. - Referati na makedonskite slavisti za IX Meģunaroden slavistički kongres vo Kiev (1983), 101-104
60

Strukturno-tipologična charakteristika na četi-minejnite sbornici v južnoslavjanskata i ruskata literatura (XIV-XVII v.)

Ivanova, Klimentina - Slavjanska filologija (1978), 66-77