Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for B1260 provides 68 hits
51

Główne problemy komparatystycznych badań nad dramaturgią słowiańską XX wieku : refleksje metodologiczne

Bobrownicka, Maria - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 39-45
52

Specifičnata uloga na romantizmot vo istražuvanjeto na makedonskiot folklor i vo makedonskoto nacionalno budenje

Ristovski, B. - Referati na makedonskite slavisti za VII Meģunaroden slavistički kongres vo Varšava (1973), 131-139
53

Výstavba slovenských komunikátů a stylistika : (k současnému stavu stylistického bádání slavistického)

Hausenblas, Karel - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 343-347
54

Główne problemy kultury i literatury polskiego Oświecenia w świetle ostatnich badań

Libera, Z. - Z polskich studiów slawistycznych : prace na V międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1963. Seria 2, Nauka o literaturze (1963), 57-75
55

Nowe podstawy podziału zdań zależnych : (na tle badań nad t.zw. językiem aktowym Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Kwiatkowski, Walerian - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 32-33
56

Z problematyki konfrontatywnego badania wyrażeń przyimkowych : (na materiale języka polskiego i serbsko-chorwackiego)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 31-36
57

Z problematyki konfrontatywnego badania czasownika w językach blisko spokrewnionych : (na materiale polskim i czeskim)

Greń, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 63-68
58

Teksty pamiętnikarskie jako źródło badań opinii o innych narodach : (na marginesie polskich opinii o Czechach w XIX w.)

Jaroszewicz-Kleindienst, B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 291-299
59

Zastosowanie geografii lingwistycznej do badań słowotwórczych : (na podstawie północno-zachodnio-polskich faktów dialektalnych)

Handke, K.; Korytkowska, M.; Majowa, J.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H.; Popowska-Taborska, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 89-100
60

Conceptual Affinities and Differences between A.A. Potebnja’s Theory of Internal Form and Roman Ingarden’s Stratum of Aspects

Fizer, J. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 101-115