Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое) provides 60 hits
31

Defrazeologizacja w nowszych przekładach biblii

Kucala, Marian - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-168
32

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe

Kurek, Halina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 169-174
33

Socjolingwistyczne podłoże przemian w położeniu języków słowiańskich w czasie transformacji państwowych i ustrojowych

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 183-188
34

Neologie a variantnost v současném jazyku

Martincová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 143-148
35

Besonderheiten der Schrift- und Standardsprache(n) im Ostslavischen (unter spezieller Berücksichtigung der Normierungstendenzen)

Mengel, Swetlana - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 131-144
36

Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge

Merše, Majda - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 55-71
37

Tipologija grafiko-orfografičeskich reform v istorii slavjanskoj pis’mennosti : fonetiko-fonologičeskije i sociosemiotičeskije aspekty

Mjačkoŭskaja, Nina - 1998, 32 s.
38

Některé aspekty jazykové kultury v nově vzniklých národních státech západních a jižních Slovanů

Nedvědová, Milada K. - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 137-142
39

Značimosť oppozicii „nositeľ - poľzovateľ“ jazyka (jazykovogo idioma) dlja izučenija specifiki jazykovoj situacii i jeje dinamiki

Neščlmenko, Galina Parfen'jevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 460-474
40

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede

Novak, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 83-94