Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Konfrontační výzkum a typologie jazyků provides 97 hits
21

On Imperfective Accent in Slavic

Gladney, Frank Y. - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 408-420
22

Prädikativität und Deprädizierung

Gladrow, Wolfgang - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 29-41
23

Elementy aglutynacji i funkcje dodatkowych sufiksów w słowiańskich systemach gramatycznych

Gogolewski, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 91-94
24

O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej

Grzegorczykowa, Renata; Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 109-115
25

Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim

Grzybowski, Stefan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 117-122
26

Aksiologičeskij aspekt leksičeskoj sistemy

Gudavičius, Aloyzas - Slavistica vilnensis 47 (1998) 2, 43-55
27

Subjektivno-avtorskaja kvalifikacija pričinnych otnošenij

Guzmán Tirado, Rafael - Konfrontacja języków slowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni (2001), 155-163
28

Zu Status und Funktion von to (jest) im Polnischen (I)

Hentschel, Gerd - Polen unter Nachbarn : polonistische und komparatistische Beiträge zu Literatur und Sprache : XII. Internationaler Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 1-27
29

Problemy tipologii rodstvennych jazykov : (na materiale uslovnych konstrukcij v slavjanskich jazykach)

Chrakovskij, Viktor Samuilovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 556-568
30

Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim

Ishii, Tetsushiro - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 27-38