Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Volume 7 provides 687 hits
21

Kontrakce v češtině, slovenštině a ostatních západoslovanských jazycích

Komárek, M. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 15-27
22

K teórii protikladu fortis-lenis v praslovančine a v slovanských jazykoch

Krajčovič, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 41-49
23

Pozdní praslovanština a její vývoj na východoslovenském území : vývoj vokalické kvantity a měkkostní korelace

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 29-39
24

Kompensacijata - razvoen faktor v slavjanskite ezikovi sistemi

Lekov, I. - Slavjanska filologija (1973), 17-26
25

On the Morphophonematic Patterning of the Slavic Imperative

Lencek, R. L. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 169-210
26

K voprosu o suščestviteľnych s osnovoj na -j : ich roľ i kontaminacija s osnovami na -ǒ v Marlinskom četverojevangelii

Lieli, P. - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 19 (1973) 1/3, 197-205
27

Das Götterdvandva im Slavischen : Versuch einer Erklärung des sog. Genitiv-Akkusative

Liukkonen, K. - Scando-Slavica (1973), 249-253
28

Das slavische Kasussystem : (Prof. Dr. B. Havránek zum 80. Geburstag gewidmet)

Mareš, F. V. - Wiener slavistisches Jahrbuch : Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongress Warschau 1973 (1973), 56-95
29

Die verbalen Nasalsuffixe im morphologischen System des Urslavischen

Mathiassen, T. - Scando-Slavica (1973), 245-247
30

The Common Slavic Verbal System

Micklesen, L. R. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 241-273