Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Typologická struktura slovanského písemnictví provides 18 hits
11

Europejskość i swoistość literatury polskiego renesansu

Pelc, J. - Literatura staropolska i jej związki europejskie (1973), 29-56
12

Pritčata v srednovekovnata literatura

Petkanova, D. - Slavjanska filologija (1973), 291-298
13

Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval Orthodox Slavdom

Picchio, R. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 439-467
14

O charaktere i stepeni vlijanija vizantijskoj literatury na originaľnuju literaturu južnych i vostočnych slavjan : diskussija i metodologija

Pope, R. - American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 469-493
15

Perspektywy komparatystyczne w studiach nad piśmiennictwem Polski i Węgier doby renesansu

Ślaski, J. - Przegląd humanistyczny 17 (1973) 3 (96), 59-71
16

Was ist Methods Väterbuch?

Veder, W. R. - Dutch Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 153-162
17

Struktura a typ staroslověnského písemnictví velkomoravského období

Vlášek, J. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 131-142
18

Historické a strukturní společenství starých slovanských literatur

Wollman, S. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšav (1973), 143-150