Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for O0668 provides 39 hits
11

Voland i jego svita : (onomastičeskije etjudy)

Kovalev, Gennadij Filippovič - Vestnik Voronežskogo gosudarstvennogo universiteta : naučnyj žurnal. Serija 1, Gumanitarnyje nauki (1996) 1, 86-101
12

Mesto gipokoristov v slavjanskoj onomastike

Pătrut, Ioan - Studii de limbă, literatură şi metodica (1978), 115-123
13

Onomastische Beiträge zur altpolabischen Lexikologie

Schultheis, J.; Körner, S.; Wenzel, W. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 5, 715-729
14

Beiträge zum Slawischen Onomastischen Atlas aus der DDR

Fischer, R.; Eichler, E.; Naumann, H.; Walther, H.; Walther, H.; Walther, H.; Walther, H.; Walther, H. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 213-243
15

Chrematonomastyka jako autonomizująca się subdyscyplina nauk onomastycznych

Gałkowski, Artur - Chrematonimia jako fenomen współczesności (2011), 181–193
16

Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze

Rymut, Kazimierz - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 11-19
17

Problem szkół onomastycznych w krajach słowiańskich

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 10, Językoznawstwo : prace na XIII Międzynarodowy kongres slawistów w Lublanie 2003 (2002), 223–229
18

Dijalektološka svedočanstva štokavske istorijske onomastike

Pešikan, Mitar - Južnoslovenski filolog (1987), 49-56
19

Zur Gliederung slawischer Sprachräume im Lichte der Onomastik

Eichler, E. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 5, 616-625
20

Stand und Kritik der slawischen Onomastik in Deutschland

Fischer, R. - Slavjanskaja filologija : sbornik statej (1958), 200-216