Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
11

Místo kontaminace v etymologických výkladech

Janyšková, Ilona - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 149–157
12

Combining Hamp and Holzer – Gentlemen, you are both Right

Orr, Robert - Canadian Slavonic Papers : an Interdisciplinary Journal Devoted to Central and Eastern Europe 55 (2013) 1/2, 151–163
13

Doslidžennja praslov`jansʼkoji synonimiji v konteksti hnizdovoho pidchodu

Černyš, Tetjana - Slov`jans’ki obriji (2013), 76–89
14

Slovackaja mifologičeskaja leksika na obščeslavjanskom fone : (etnolingvističeskij aspekt)

Valencova, Marina Michajlovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XV Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Minsk, 2013 g. : doklady rossijskoj delegacii (2013), 186–206
15

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza)

Karlíková, Helena - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 158–168
16

Jednotomni etimološki rečnik srpskog jezika : (metodološki aspekt)

Bjeletić, Marta Ž.; Vlajić-Popović, Jasna B. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 171–180
17

Molitva o izbavlenii ot bluda v církevněslovanských rukopisech Trojicko-sergijevské lávry

Čajka, František - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 43–52
18

Dvočlenski slovanski antroponimi v slovenski toponimiji

Torkar, Silvo - Jezikoslovni zapiski : glasilo Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša 19 (2013) 1, 111–128
19

Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych

Trawińska, Maria - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 189–194
20

Tvorba i motivacija starohrvatskih priimaka

Brozović Rončević, Dunja; Kapetanović, Amir - A tko to ide? = A hto tam idze? : hrvatski prilozi XV. Međunarodnom slavističkom kongresu (2013), 39–51