Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое) provides 60 hits
1

Ukrajins’ka mova v jevropejs’komu konteksti : (problemy rozvytku movlennjevoji komunikaciji)

Akulenko, Valerij - Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva im. O.O. Potebni ta Instytutu ukrajins’koji movy NAN Ukrajiny (1998) 2/3, 91-97
2

Język polskiej i czeskiej prasy codziennej po 1989 r.

Balowski, Mięczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 11-19
3

Zu Klassifizierung und Funktionen von Wortbildungsokkasionalismen (an russischem Material)

Belentschikow, Renate - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 9-27
4

Äussere Einflüsse und interne Faktoren bei der Herausbildung der slavischen Anredesysteme

Berger, Tilman - Die Welt der Slaven : Internationale Halbjahresschrift für Slavistik 43 (1998) 2, 307-322
5

Společensko-politické změny a jejich odraz v současné češtině

Brabcová, Radoslava - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 107-112
6

K počátkům ruského spisovného jazyka

Brandner, Aleš - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 112-118
7

Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskom svjetlu

Brozović, Dalibor - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 17-33
8

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
9

Slavjanskija movy ŭ svjatle ekalinhvistyki

Cychun, Henadz’ - 1998, 24 s.
10

K teorii diachroničeskoj sociolingvistiki: fenomen dinamiki literaturno-jazykovoj normy

Demina, Jevgenija Ivanovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 182-195