Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for L5648 provides 129 hits
1

Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas i lingvističeskaja geografija

Vendina, Taťjana Ivanovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 130-147
2

Les proverbes des langues balkaniques considérés au point de vue linguistique

Pavlović, M. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 198-199
3

On the Balkan Linguistic Type

Lindstedt, Jouko - Studia slavica finlandensia (1998), 91-103
4

Ľinterjection dans la linguistique russe du XXe siècle : entre langue(s) et langage

Velmezova, Ekaterina - Contributions suisses au XIVe congrès mondial des slavistes à Ohrid, septembre 2008 = Schweizerische Beiträge zum XIV. Internationalen Slavistenkongress in Ohrid, Septmber 2008 (2008), 303–325
5

Lingvističeskaja geografija i struktura jazyka : o principach obščeslavjanskogo lingvističeskogo atlasa

Avanesov, R. I.; Bernštejn, S. B. - 1958, 30 s.
6

Kijev i istorija lingvoslavistiki

Bilodid, I. K.; Bilodid, A. I. - Slov’jans’ke movoznavstvo : dopovidi : IX Mižnarodnyj z’jizd slavistiv (1983), 3-16
7

La dénasalisation dans les langues slaves

Durin, J. - Communications de la délégation française (1973), 131-145
8

Questione di geografia linguistica

Bartoli, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 9
9

O slovenskoj lingvističkoj bibliografiji

Belić, Aleksandar - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 451-452
10

Poměr linguistiky a etnologie

Húsek, Jan - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 533-540