Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Z8478 provides 11 hits
1

Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii

Siatkowski, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 357-367
2

Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze

Rymut, Kazimierz - Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu (1997), 11-19
3

Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 131-140
4

O programie badań w zakresie porównawczej semantyki leksykalnej

Grzegorczykowa, Renata; Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 109-115
5

Zakres i charakter wpływu języka czeskiego na polski

Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 307-314
6

Rola i zakres argumentów językowych w badaniach etnogenezy Słowian

Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 375-383
7

Perspektywy badań porównawczych w zakresie semantyki leksykalnej : (zadania i trudności)

Grzegorczykowa, Renata - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 75-81
8

Problemy interferencji językowej w ukraińskich gwarach karpackich w zakresie leksyki

Rieger, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 303-312
9

O pewnej zbieżności w zakresie budowy słowackich i polskich przyimków złożonych

Sieczkowski, A. - Poradnik językowy (1973) 5/6 (309), 279-285
10

Próba podziału dialektycznego Mazowsza na podstawie nazw z zakresu kultury materialnej

Tarnacki, J. - Sprawozdania z posiedzeń Komisji Językowej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I językoznawstwa i historii (1937), 9-21