Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for W7860 provides 8 hits
1

Przyimek i wyrażenia przyimkowe

Jurkowski, M. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 21-29
2

Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe

Grochowski, Maciej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 69–74
3

Zmienność kontekstualna wyrażeń funkcyjnych a ich kategoryzacja gramatyczna

Grochowski, Maciej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 103-107
4

Formalne wykładniki ekspresywności na planie wyrazowym w językach południowosłowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 157-166
5

Grupy fonemów konsonantycznych w naglosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego

Bańczerowski, Janusz - Slavica slovaca 31 (1996) 1, 42-55
6

Z problematyki konfrontatywnego opisu wyrażeń przysłówkowych : (na materiale polskim oraz serbskim i chorwackim)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 49-56
7

Z problematyki konfrontatywnego badania wyrażeń przyimkowych : (na materiale języka polskiego i serbsko-chorwackiego)

Dalewska-Greń, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 31-36
8

Leksykalne i morfologiczne wyrażanie semantyki medium w opozycji do activum i passivum we współczesnych językach słowiańskich

Pianka, Włodzimierz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 11, Językoznawstwo : prace na XIV Międzynarodowy kongres slawistów w Ochrydzie 2008 (2007), 165–172