Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8624 provides 151 hits
1

Syntaktický model a syntaktický vzorec

Daneš, F. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 115-124
2

Poetry and Syntax

Verheul, Kees - Dutch Contributions to the Sixth International Congress of Slavicists : Prague, 1968 (1968), 153-164
3

Co je nářeční syntax?

Šipková, Milena - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 82 (2013) 1/2, 220–224
4

Kăm bălgarskija istoričeski sintaksis – archaični sintaktični obrati v Germanovija sbornik ot 1359 g.

Mirčev, Kiril - Slavističen sbornik : po slučaj VI Meždunaroden kongres na slavistite v Praga (1968), 69-83
5

A Syntax for Poetry: Word Order in Fet

Klenin, Emily - American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August - September 1998 : Literature, Linguistics, Poetics (1998), 444-459
6

Zur Syntyx der štokavischen Moderne

Hodel, Robert - Die Welt der Slaven : internationale Halbjahresschrift für Slavistik 48 (2003) 2, 251–262
7

Hierarchizace sématické struktury věty

Daneš, František; Hlavsa, Zdeněk - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 67-77
8

O nejtralizacii sintaksičeskich oppozicij

Dejanova, Marija; Minčeva, Angelina; Staniševa, Dina - Slavjanska filologija : dokladi i statii za VI meždunaroden kongres na slavistite (1968), 25-37
9

Zur Syntax der russischen Gesprächsbücher des 17. Jh.

Günther, Erika - Zeitschrift für Slawistik 12 (1967) 5, 756-762
10

Aspect et synonymie syntaxique

Veyrenc, Jacques - Communications de la délégation française et de la délégation suisse : VIe Congrès international des slavistes : Prague, 7-13 août 1968 (1968), 143-155