Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8586 provides 33 hits
1

Slawizm genezyjski

Makowski, Stanisław - Polono-slavica varsoviensia : prace z literatury polskiej i czeskiej na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie (1992), 69-77
2

Krug pervyj i krug vtoroj Solženicyna

Szöke, György - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 38 (1993) 1/2, 185-190
3

Pivničnoslov’jans’kyj kontekst ukrajins’koji slovozminy

Marvan, J. - 1983, 30 s.
4

K některým otázkám způsobu slovesného děje

Oliverius, Zdeněk F. - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 51-58
5

Intencia slovesného deja v aktívnych a pasívnych vetách

Kačala, Ján - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 117-123
6

Úloha slovesné prefikace ve staré češtině a její vývoj

Šlosar, Dušan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 161-167
7

K problematice negativních konstrukcí se slovesem esse v ruštině a v češtině

Žaža, Stanislav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 109-115
8

Česká poezie v polovině 19. stol. a slovanská lidová slovesnost

Bechyňová, Věnceslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 404-412
9

Vido-vremenni otnošenija pri složnoto izrečenie v bălgarski i ruski ezik

Popov, K. - Slavjanska filologija (1973), 37-56
10

O předpokladech studia vlivů lidové slovesnosti na literaturu

Dvořák, K. - Česká literatura : časopis pro literarní vědu 6 (1958) 3, 288-301