Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for R7440 provides 15 hits
1

Slovenská onomastika v rokoch 1990–2010

Krško, Jaromír - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 223–233
2

Slovinsko-slovenské lexikálne responzie ročiti – ročka – vrč : riečica – ročka – vrkoč

Ondruš, Šimon - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 11–19
3

Književnojezična koncepcija Riječke filološke škole

Turk, Marija - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1992/1993), 377-386
4

M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor.

Matula, Vi. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 375-385
5

Mixail Kuzmin’s Lesok: A Rococo Work in the Twenthieth Century

Baer, Joachim T. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 7-23
6

Symbolika a rěcywěda : pismo a pšawopis w słowjańskich rěcach

Marti, Roland - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 55 (2008) 1, 3–35
7

Boj za orientáciu českého a slovenského národnooslobodzovacieho hnutia v Rusku v rokoch 1915-1917

Firsov, Jevgenij Fedorovič - Historický časopis 43 (1995) 1, 47-68
8

Adapcija delnjoserbskeje poezije Mata Kosyka w druhich slowjanskich rěčach a w němčinje

Mětšk, F. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A - rěč a literatura 29 (1982) 2, 167-182
9

Řecko-slovanské fantazie v předbřeznové Evropě : teorie filologicko-starožitnické

Krejčí, Karel - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 87-95
10

Úloha řecko-slovanské analogie ve vrcholném období českého obrození

Macura, Vladimír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 131-137