Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for P1821 provides 5 hits
1

Zu Lehnübersetzungen und Entlehnungen deutscher postponierbarer Präverbien in sorbischen Dialekten

Giger, Markus - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 129-170
2

Metodologické postupy konfrontačního popisu souvětí ve slovanských jazycích

Kubík, M. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 119-128
3

The Postpositive Particle -to of Northern Russian Dialects, Compared with Permic Languages (Komi-Zyryan)

Leinonen, Marja - Studia slavica finlandensia (1998), 74-90
4

Problémy porovnávacej syntézy literárneho romantizmu : (metodické zásady a pracovný postup)

Ďurišin, D. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 17-26
5

K metodě a pracovním postupům popisu staroslověnské syntaxe : (prezentace syntaktického kompendia přednesená na zasedání Pražského lingvistického kroužku 7.10.2002)

Večerka, Radoslav - Opera slavica : slavistické rozhledy 12 (2002) 4, 25–36