Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for O0668 provides 39 hits
1

Slovanská onomastika a Slovanský onomastický atlas

Šrámek, Rudolf - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 107-117
2

Slovanský onomastický atlas a onomastická příručka

Šmilauer, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 145-150
3

Venedici of „Igor Song“ - a Case in Onomastic Pars pro toto

Rudnyc'kyj, J. B. - Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 251-254
4

Hauptprobleme der slavischen Onomastik

Eichler, Ernst - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 50 (2003) 1, 33–39
5

Słowiański atlas onomastyczny

Borek, Henryk; Eichler, Ernst; Majtán, Milan; Šrámek, Rudolf; Šrámek, Rudolf; Šrámek, Rudolf; Šrámek, Rudolf; Šrámek, Rudolf - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 67-73
6

Słowotwórstwo onomastyczne a apelatywne

Rospond, St. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 109-119
7

Stratigrafija Slovanov v luči onomastike

Bezlaj, F. - Slavistična revija : časopis za literarno zgodovino in jezik 11 (1958) 1/2, 35-56
8

Der slawische onomastische Atlas

Eichler, Ernst - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 127–132
9

Slovenská onomastika v rokoch 1990–2010

Krško, Jaromír - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 223–233
10

Zur Erforschung onomastischer Areale in den slawischen Sprachen : ein Beitrag zum Slawischen Onomastischen Atlas

Eichler, Ernst - Zeitschrift für Slawistik 22 (1977) 4, 469-475