Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for K4682 provides 98 hits
1

Künstlerische Struktur, ästhetische Funktion und ästhetischer Wert im sprachlichen Kunstwerk

Grübel, R. - Dutch Contributions to the Ninth International Congress of Slavists, Kiev, September 6-14, 1983 : Literature (1983), 43-82
2

Aleko Konstantinov i slavjanstvoto

Veselinov, G. - Narodna prosveta 19 (1963) 11, 41-50
3

Stopy konštruktivizmu v slovanských literatúrach

Valcerová, Anna - Literatúry ako súčasť medziliterárnych spoločenstiev : zborník z konferencie = Les littératures singulières en tant que partie des communautés interlittéraires : actes du colloque : Nitra 3.–5. 3. 2003 (2003), 88–97
4

Die Kunst des Bewusstseinsstroms - L.N. Tolstoj und J. Joyce

Dudek, Gerhard - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 1, 27-34
5

Ke konstituování církevní slovanštiny ruského typu

Večerka, R. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 13-21
6

Konstantin Jireček - byzantolog a balkanista

Hrochová, Věra - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 275-279
7

N.I. Nadeždin und des Problem des künstlerischen Schaffens

Fasting, S. - Scando-Slavica (1973), 31-42
8

Dostojewskij in der künstlerischen Polemik gegen Tolstoj

Bem, Aľfred Ljudvigovič - Der Russische Gedanke 1 (1929/30) 3, 285-294
9

Dostojewskij in der künstlerischen Polemik gegen Tolstoj

Bem, Aľfred Ljudvigovič - 1930, 10 s.
10

Žitje Konstantinovo o postanku glagoljice

Sambunjak, Slavomir - Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres : (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (2008), 83–96