Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for K4637 provides 39 hits
1

Kontrastyvna (konfrontatywna) lingwistyka i typologia

Koseska-Toszewa, Violetta - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 147-152
2

Konfrontatywny opis słowotwórstwa języków blisko spokrewnionych

Baltova, Julija; Siatkowski, Janusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 5-12
3

Konfrontative Analyse von Benennungsmotivationen im Russischen und Deutschen

Wilske, Ludwig - Zeitschrift für Slawistik 33 (1988) 2, 173-177
4

Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 131-140
5

Konfrontační studium fonologie slovanských jazyků

Romportl, M.; Novotná-Hůrková, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 101-108
6

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
7

Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu

Filipec, Josef - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 131-140
8

Problémy konfrontační synonymiky v současných slovanských jazycích

Filipec, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 91-99
9

Z konfrontácie sémantického poľa slovies pocitu v ruštine a slovenčine

Sekaninová, E. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 52 (1983) 1, 1-6
10

Supastaŭljaľnaje (kanfrantacyjna-typalahičnaje) vyvučenne leksiki slavjanskich moŭ

Suprun, A. Je. - Vesnik Belaruskaha dzjaržaŭnaha universitėta imja U.I. Lenina. Seryja 4: Filalohija. Žurnalistyka. Pedahohika. Psichalohija (1983) 1, 10-13