Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for F3648 provides 107 hits
1

Funkcyjne homonimy

Kleszczowa, Krystyna - Hramatyky slov`jansʼkych mov : osnova typolohiji i charakterolohiji : tematyčnyj blok : XV Mižnarodnyj z`jizd slavistiv, 20.08.–27.08. 2013, Minsʼk, Respublika Bilorusʼ (2013), 54–64
2

Funkce frazémů a idiomů

Čermák, František - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 331-336
3

Text a funkční příslušnost k textu

Vašák, Pavel - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 57 (1988) 2, 173-184
4

Nabljudenija nad funkcionirovanijem sojuza poka

Barentsen, Adrian A. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 57-160
5

Teoretičeskije problemy funkcionaľnoj grammatiki

Bondarko, Aleksandr Vladimirovič - Slavjanskoje jazykoznanije : XIII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Ljubljana, 2003 g. : doklady rossijskoj delegacii (2003), 35–48
6

Funkční stylistika a textová lingvistika

Šoltys, Otakar - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 179-185
7

Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě

Mrázek, R. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 175-182
8

Integracyjna i wychowawcza funkcja folkloru

Wieruszewska-Adamczyk, M. - Etnografia Polska 17 (1973) 1, 105-113
9

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

Panevová, Jarmila - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 161-167
10

O funkcijach „anglijskogo“ v sovremennom russkom jazyke

Dunn, John - Russistik : die wissenschaftliche Zeitschrift für aktuelle Fragen des Russischunterrichts = Rusistika : naučnyj žurnal aktuaľnych problém prepodavanija russkogo jazyka 10 (1998) 1/2 = 19/20, 27-36