Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for D2542 provides 150 hits
1

Tip dialekta : (slavjanskij dialektnyj kontinuum)

Pšeničnova, Nadežda Nikolajevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XI Meždunarodnyj s“jezd slavistov : Bratislava, sentjabr’ 1993 g. : doklady rossijskoj delegacii (1993), 290-302
2

Mentale Dialektkarten und Dialektimages in Russland : Metasprachliches Wissen und Bewertung von Dialekten

Krause, Marion; Ljublinskaja, Valentina; Sappok, Christian; Evdokimov, Aleksandr; Evdokimov, Aleksandr; Evdokimov, Aleksandr; Evdokimov, Aleksandr; Evdokimov, Aleksandr - Zeitschrift für Slawistik 48 (2003) 2, 188–211
3

Podstawowe pojęcia oraz terminy dialektografii i dialektologii

Dejna, Karol - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 171-174
4

Slavonski dijalekt prema ostalim hrvatskim dijalektima

Kolenić, Ljiljana - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 175–183
5

Zum gemeinslavischen Dialektkontinuum

Holzer, Georg - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 87-102
6

Slavonski dijalekt

Kolenić, Ljiljana - Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti (1998), 101-116
7

Poetyka i dialektyka

Czaplejewicz, Eugeniusz - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 23-30
8

Stilistika u dijalektologiji

Finka, B. - Prilozi (1973), 35-47
9

O dialektach prasłowiańskich

Lehr-Spławiński, Tadeusz - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 577-585
10

Związki słowotwórcze dialektów polskich z innymi dialektami i językami słowiańskimi

Reichan, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 237-240