Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for B1260 provides 68 hits
1

On Loanwords between Baltic and Slavic

Robinson, D. F. - American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists : Kiev, September 1983 (1983), 247-253
2

Jan Baudouin de Courtenay i literatury słowiańskie

Białokozowicz , B. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 5-23
3

Zur Futurperiphrase budem + Infinitiv im Serbokroatischen

Kravar, Miroslav - Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978 (1978), 255-263
4

Innovations in the Kajkavian Dialect of Bednja

Vermeer, Willem R. - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 347-382
5

Badania retoryczne w Europie wschodniej : rekonesans

Lichański, Jakub Z. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 265-270
6

Problemy badania humanizmu w literaturach słowiańskich

Rapacka, Joanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 127-132
7

Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego

Waszakowa, Krystyna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 255-261
8

Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku

Drawicz, Andrzej - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 39-44
9

Perspektywy badań konfrontacyjnych w zakresie słowotwórstwa

Grzegorczykowa, R. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 131-140
10

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350