Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for A0485 provides 6 hits
1

Slav. *svojь : semantika i aksiologija

Tolstaja, Svetlana Michajlovna - Etnolingwistyka : problemy języka i kultury (2008), 29–38
2

Aksiologičeskij aspekt leksičeskoj sistemy

Gudavičius, Aloyzas - Slavistica vilnensis 47 (1998) 2, 43-55
3

Z historii słownictwa aksjologicznego w językach słowiańskich

Puzynina, J. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 279-290
4

Bewertung und Konnotation in Milan Kunderas Werk als axiologisches und translationslinguistisches Problem

Kosta, Peter - Slavistische Studien zum XI. internationalen Slavistenkongress in Pressburg (1993), 247-271
5

Axiologická problematika dvojího modelu ruské sovětské poezie

Mathauser, Zdeněk - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 301-308
6

Rečevaja kuľtura sovremennych slavjanskich jazykov v sopostavlenii s neslavjanskimi : (kontrastivnyj aksiologičeskij analiz)

Komlev, N. G. - Naučnyje doklady filologičeskogo fakuľteta MGU (1998), 31-52