Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID860
Author(s)Caldarelli, Raffaele
Title

Kilka uwag o słownictwie Pateryka Alfabetycznego

PublishedContributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 59–84
Editora cura di Alberto Alberti, Marcello Garzaniti, Stefano Garzonio
PublisherAssociazione italiana degli slavisti
Classifisation (EN)Linguistics
Linguogenetic, ethnogenetic and historical-philological aspects
Classifisation (RU)Языкознание
Лингвогенетический, этногенетический и историко-филологические аспекты
Classifisation (CZ)Jazykověda
Lingvogenetické, etnogenetické a historicko-filologické aspekty
SoundexK4540; S8568; P1274; A0531
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Kilka uwag o toponimii Wysp Elafickich na Adriatyku / Karaś, Mieczysław
Kilka uwag o potrzebię, zadaniach i organizacji przyszlego Instytutu słowiańskiego w Polsce / Batowski, H.
O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej : (kilka uwag o stosunku różnych podejść) / Birnbaum, H.
Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu : (kilka uwag i propozycji) / Ulewicz, T.
Nomina agentis w słowiańskim słownictwie włókienniczym / Falińska, B.
Dziedzictwo prasłowiańskie w słownictwie współczesnych języków słowiańskich / Lehr-Spławiński, T.
Oświecenie polskie i francuskie : kilka propozycji porównawczych / Klimowicz, Mieczysław